Fackföreningar

Det är fackföreningar över hela Sverige som hela tiden förbättrar och upprätthåller de rättigheter anställda och löntagare runt om i landet förtjänar. Det är tack vare din fackförening som du faktiskt har något att säga till om och att du får en lön som räcker till att livnära dig och din familj. Det är din fackförening som hela tiden strider för din säkerhet på jobbet och för att du ska kunna lämna din arbetsplats efter 8 timmar.

På cirka 100 år har Svenska fackföreningar lyckats att halvera arbetstider, adderat nödvändiga raster, samt ökat lönerna rejält. Innan detta fanns det ingen som stod upp för arbetaren och man kunde i stort sett inte säga något provocerande i risk för att bli avskedad. Idag har vi 6 veckors semester. I början av 1900-talet var avsaknaden av semester lika stor som sjukersättning eller lediga dagar.

Facket existerar inte bara för att göra ditt arbetsliv lättare. Det är lika mycket ditt ansvar att se till att förbättra villkoren på din arbetsplats som det är din fackförenings. Som medlem i facket har du inte bara ett ansvar, utan också en verklig chans att förbättra din och dina arbetskamraters vardagliga liv.